Priser på Stockshots.no

Foto
Nedlastning av skissebilder er GRATIS, forutsatt at bildet ikke manipuleres, eller at logo www.stockshots.no ikke fjernes.
Bildene benyttes da kun til skisser/utkast før en eventuell bestilling.

Prisene varierer fra bilde til bilde, og ettersom hva de skal brukes til og antall.
Prisen pr. bilde gis på forspørsel.

Video
Det beregnes minuttpris pr. påbegynt minutt og etter hva videomaterialet skal brukes til.
Pris på forespørsel.

For TV-produksjon gjelder prisene for første visning + 1 reprise.
Videre salg av produksjonene gjøres etter avtale.

 

Alt materiale leies ut etter avtale. Bilder/ video kan også frikjøpes.

 

Alle bestillinger gjøres pr. mail. Send en epost med kontakt info, beskrivelse av hva bildene skal brukes til og bildenummer.
Vi sender da et tilbud tilbake, så raskt som mulig. Har dere spesielle ønsker, eller vil at vi skal bistå dere med forslag til bilder
– ta kontakt så hjelper vi deg.